Utstilling NEST på Kraft Bergen

Kjetil Aschim ønsker gjennom utstillingen NEST å hylle humla. De siste årene har det vært økt bevissthet om at humla er ett av våre viktigste nyttedyr. Den står for storparten av pollineringen av frukt og bær i bynære strøk og i jordbrukslandskapet, men dessverre viser forsking at humlebestanden er på vei ned.

Det er mest mangel på mat som har redusert humlebestandene. Blomsterenger med mange forskjellige blomsterslag har nesten forsvunnet, og mange steder har jordbruket blitt et monojordbruk hvor det finnes endeløse rader med den samme planten. Dette påvirker Økosystemet og igjen matproduksjon til mennesker og dyr.

Aschim har lenge hatt interesse for formspråket i insektenes verden, og bruker nå sitt visuelle uttrykk til å løfte frem disse viktige og flotte skapningene. La humla suse!

Kjetil Aschim (1980) er metallkunstner som bor og arbeider i Hønefoss. Han fullførte sin master i Smykker, skulptur og metall fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2008. Hans skulpturer er preget av en fascinasjon for undersøkelse av materialene han jobber med. Verkene hans preges av uventede og humoristiske kombinasjoner både i form og innhold.

 

 

 

 

Litt om teknikken i arbeidene:

Tiffany er en teknikk der man skjærer til glass, deretter legges det på en kobberfolie som gjør det mulig å lodde bitene sammen til glassmalerier, paneler og mye annet. Teknikken har fått sitt navn etter Louis Comfort, en velkjent amerikansk kunstner som skapte disse fargeglade glasslampene. Han var opprinnelig kunstmaler, men ble som 27- åring intressert av glasskunst. Han ønsket å skape en lampeskjerm for ”det nye elektriske lyset” som var betydelig sterkere enn det man fikk fra parafinlamper.

Tiffanys verk ble raskt populære og han etablerte en juvelhandel som produserte lamper, smykker og porselen. Louis Comfort Tiffany er kjent internasjonalt som en av de fremste kunstnerne i glass og Art Noveau

Utsmykking på Ringerike vannverk

Med utgangspunkt i vår viktigste ressurs; rent vann, har vi fokusert på vannets livgivende kraft, -bevegelse og symbolverdi.

Prosjektet vårt handler om rent vann. I Norge tar vi rent vann, og mye vann som en selvfølge. I store deler av verden er vann derimot en mangelvare og ikke minst rent vann.I Norge er vi i en særstilling og har stor vannrikdom, et privilegium sett i et globalt perspektiv. Oljerikdommen vår genererer penger, mens vannrikdomen genererer liv.

Vi har tatt utgangspunkt i vannets bevegelse, bobler og farger. Inspirert av bilder av vann på en overflate har vi overført vår tolkning av rent vann til et tredimensjonalt veggrelieff i pulverlakkert aluminiumsplater.


Utsmykkingsoppdraget «Veien blir til» med Toril Bonsaksen

På vei nr2

Det å studere og å bli voksen, kan sammenlignes med det å være på en reiseEn reise som består av opp- og nedturer, nye utfordringer, læring, mestring, skuffelser og gleder. En reise, på en vei, som blir til mens man går.

Veien er full av muligheter og mange valg skal tas. For å nå nye mål, få seg en utdannelse og bli voksen, kan veien oppleves som både svingete og lang, men også lystbetont, morsom og lærerik.

Vi ønsker å illustrere denne veien ved å lage Skapninger som gjenspeiler gjenkjennelige- og allmennmenneskelige følelser og utrykk. Som utrykker reaksjoner som for eksempel glede, sorg, undring, sinne, trøtthet, kjedsomhet, hysteri, engstelse, nysgjerrighet, overlegenhet og eufori.

Her er noen bilder fra prosjektet

Ayyy nr1 Klokkemannen nr1 Lyden av tiden nr2 Lyktmannen nr1 Omsorg nr2 Skviiis nr2 Tørst nr2

I trappeløpet vil vi illustrere denne sammensatte veien, gjennom skuffer som åpner og lukker seg. Skuffene symboliserer de ulike valgmulighetene som elevene står ovenfor.