Utsmykking på Ringerike vannverk

Med utgangspunkt i vår viktigste ressurs; rent vann, har vi fokusert på vannets livgivende kraft, -bevegelse og symbolverdi.

Prosjektet vårt handler om rent vann. I Norge tar vi rent vann, og mye vann som en selvfølge. I store deler av verden er vann derimot en mangelvare og ikke minst rent vann.I Norge er vi i en særstilling og har stor vannrikdom, et privilegium sett i et globalt perspektiv. Oljerikdommen vår genererer penger, mens vannrikdomen genererer liv.

Vi har tatt utgangspunkt i vannets bevegelse, bobler og farger. Inspirert av bilder av vann på en overflate har vi overført vår tolkning av rent vann til et tredimensjonalt veggrelieff i pulverlakkert aluminiumsplater.


Utsmykkingsoppdraget «Veien blir til» med Toril Bonsaksen

På vei nr2

Det å studere og å bli voksen, kan sammenlignes med det å være på en reiseEn reise som består av opp- og nedturer, nye utfordringer, læring, mestring, skuffelser og gleder. En reise, på en vei, som blir til mens man går.

Veien er full av muligheter og mange valg skal tas. For å nå nye mål, få seg en utdannelse og bli voksen, kan veien oppleves som både svingete og lang, men også lystbetont, morsom og lærerik.

Vi ønsker å illustrere denne veien ved å lage Skapninger som gjenspeiler gjenkjennelige- og allmennmenneskelige følelser og utrykk. Som utrykker reaksjoner som for eksempel glede, sorg, undring, sinne, trøtthet, kjedsomhet, hysteri, engstelse, nysgjerrighet, overlegenhet og eufori.

Her er noen bilder fra prosjektet

Ayyy nr1 Klokkemannen nr1 Lyden av tiden nr2 Lyktmannen nr1 Omsorg nr2 Skviiis nr2 Tørst nr2

I trappeløpet vil vi illustrere denne sammensatte veien, gjennom skuffer som åpner og lukker seg. Skuffene symboliserer de ulike valgmulighetene som elevene står ovenfor.