Månedlige arkiver: august 2018

Utsmykking på Ringerike vannverk

Med utgangspunkt i vår viktigste ressurs; rent vann, har vi fokusert på vannets livgivende kraft, -bevegelse og symbolverdi.

Prosjektet vårt handler om rent vann. I Norge tar vi rent vann, og mye vann som en selvfølge. I store deler av verden er vann derimot en mangelvare og ikke minst rent vann.I Norge er vi i en særstilling og har stor vannrikdom, et privilegium sett i et globalt perspektiv. Oljerikdommen vår genererer penger, mens vannrikdomen genererer liv.

Vi har tatt utgangspunkt i vannets bevegelse, bobler og farger. Inspirert av bilder av vann på en overflate har vi overført vår tolkning av rent vann til et tredimensjonalt veggrelieff i pulverlakkert aluminiumsplater.