Kunst i offentlige rom

På denne siden blir du kjent med min lidenskap for kunst i offentlige rom. Dette er en arena som gir mange utforinger og mye inspirasjon. Jeg trives med å finne estetiske, tekniske og bærekraftige løsninger som passer til stedet. Det er veldig interessant med stedlig tilhørighet, funksjon og arkitektoniske uttrykk.

Utsmykking Fagerlia VGS Ålesund

Klassen 2020

Skulpturene skal symbolisere kunnskap, mangfold, trygghet, lærerlyst og motivasjon. Studentene er montert rundt på skolens Tip avdeling. Det er en serie studenter med et variert utrykk og personlighet. En befinner seg i trappen, tre i sosial sone og to i verkstedet. Skulpturene har et røft, lekent og humoristisk utrykk som har et mål om å skape engasjement og entusiasme hos ungdommen.

Utsmykking Tvedestrand VGS

Damfrosk 2020

Verket er laget som en hyllest til verkstedhaller på skoler i Norge. Jeg håper Damfrosken blir et røft, lekent og humoristisk verk som skaper engasjement og entusiasme hos ungdommen. Damfrosken er Norges mest sjeldne frosk, og den står på rødlisten over truede arter i Norge. I Norge er damfrosk bare funnet innenfor et avgrenset område i Agder. Damfrosken antas å ha kommet til Skagerrakkysten en gang da klimaet var mildere, for flere tusen år siden. Og nå har den kommet tilbake i ny form og er en hyllest til den sjeldne arten og til verkstedhaller vi har på skoler i Norge.

Den står på skolen som et symbol på et biologisk mangfold og det grønne skifte. Frosken er å finne i sitt naturlige element på berget ved inngangen til avdeling for yrkesfag. Den er laget av en Volkswagen boble fra 1968 som har sine røtter fra Åmli. Med utgangspunkt i frosken og gjenbruk har jeg laget en skulptur som består av delene fra den gamle bobla. Jeg har gitt de eksisterende materialene i bilen ny funksjon og nytt uttrykk slik at karosseridelene danner kroppen til frosken. Den jakter på mat med sin lange tunge, og det er motoren til bilen frosken jakter på.

Utsmykking Sam Eyde VGS

Skolopender 2018

Med utgangspunkt i leddyret Skolopender (ofte kalt tusenbein), har jeg smykket ut trappeløpet ved Sam Eydes Vgs. Med sin smidige kropp og mange ben har leddyret en sterk skyvekraft og kommer seg lett frem. Skolopendere lever under overflaten i jorden, mellom steiner og i komposthauger. De er en viktig del av økosystemet, akkurat som anleggsmaskinene er i vår infrastruktur. Sammen jobber de for å skape orden. Dette insektet kan på mange måter sammenlignes med anleggsmaskiner. Anleggsmaskiner er maskiner som brukes til å flytte jord og steinmasser og utføre annet tungt arbeid på anlegg og byggeplasser. Disse insektene har evnen til å utføre mange av de samme oppgavene. Kjetil sammenligner hver student med et ledd i en skolopender, som med sine tusen bein bidrar til en god infrastruktur i vårt samfunn. Skolopenderen er laget av gjenbruksmaterialer som hovedsakelig finnes i fagfeltet anleggsteknikk. Skulpturen i trappeløpet består av deler fra gravemaskin, blant annet stålbelter til leddene.

Utsmykking Ringerike Vannverk

Aqua 2018

Med utgangspunkt i vår viktigste ressurs; rent vann, har vi fokusert på vannets livgivende kraft, bevegelse og symbolverdi. Prosjektet vårt handler om rent vann. I Norge tar vi rent vann, og mye vann som en selvfølge. I store deler av verden er vann derimot en mangelvare og ikke minst rent vann.I Norge er vi i en særstilling og har stor vannrikdom, et privilegium sett i et globalt perspektiv. Oljerikdommen vår genererer penger, mens vannrikdommen genererer liv. Vi har tatt utgangspunkt i vannets bevegelse, bobler og farger. Inspirert av bilder av vann på en overflate har vi overført vår tolkning av rent vann til et tredimensjonalt veggrelieff i pulverlakkert aluminiumsplater.